Antistatik Zemin kaplama Nedir?

Antistatik zemin kaplama, statik elektrik oluşumunu azaltır, dağıtır/uzaklaştırır veya önler. Bu nedenle, ESD zemin kaplama sistemleri bu tanıma uygundur, ancak terimler birbirinin yerine kullanılamaz. Bazı malzemeler zemin kaplama için kullanıldığında daha az statik yük birikmesi sağlarken, özel statik kontrol zemin kaplama sistemlerinde, yüklerin güvenli bir şekilde dağıtılıp uzaklaştırılması için, topraklama hattına bağlanmaları gerekir.

İletken Zemin kaplamanin Tanımı

Bir zeminde yürürken, hareket ederken ve nesnelerle temas edildiğinde, triboelektrik yükler üretilir. Statik elektiriğe hassas alanlarda, hafif iletken olan, ancak aşırı iletken olmayan (bu konuya ileriki yazılarımızda değineceğiz), topraklanmış bir zemin kaplama yüzeyi gereklidir. Birçok uluslararası standart kuruluşu İletken zemin direncini 1 Milyon (10E6) Ohm’dan AZ olarak tanımlar. İletken zemin kaplama sistemleri, bir ESD üretim ortamı için en düşük şarj üretimini ve en hızlı de-şarj dağılımını sağlar. Zemin kaplama, binanın topraklama hattına zemin kaplama sisteminde bulunan bir bakır şerit aracılığıyla bağlanır ve sistem topraklanır.

ESD Zemin Kaplama Nedir ve Anti-Statik Zemin Kaplama İle Aynı Şey midir?

ESD zemin kaplamanin tanımı: “Bir ESD Zemin kaplama sistemi, elektriksel statik yükün istenen kontrollü bir topraklama noktasına deşarj olması için bir kanal görevi görür.

Bir ortamda bulunan insanların ve nesnelerin hareketi, sürekli elektrostatik enerji üretme ve boşalma riskleri yaratır. Statik kontrollü zemin kaplama olarak da adlandırılan ESD zemin kaplama sistemi, ESD’ye duyarlı ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış zemin kaplama malzemeleri ve sistemlerini kapsayan bir terimdir.

Bir ESD Zemin kaplama Sisteminin Gereksinimleri

  1. A) Zemin kaplama sisteminin triboelektrik yükler oluşturmaması
  2. B) ESD zemin kaplama sistemi, statik olarak üretilen yüklerin dağıtılması, uzaklaştırılması için binanın topraklama hattına bağlanmasına imkân veren özelliğe sahiptir

Anti-Statik Özellikli Yüzeyler

Beton veya vinil zeminler gibi bazı yüzeyler, doğru koşullar altında, antistatik özellikler sağlayabilir ve bu nedenle potansiyel olarak antistatik zemin kaplaması olarak kabul edilebilir. Yine de, işlem görmemiş zeminler ve hatta statik oluşturmayan ürünler ile kaplanmış zeminler triboelektrik yüklerin kontrollü dağılımını, yükün ortamdan uzaklaştırılmasını veya topraklanmasını sağlamaz. Bu nedenle, anti-statik zemin kaplama ile ESD zemin kaplama arasındaki fark belirgindir. Bunun yanında yalıtkan malzemeler antistatik olarak kabul edilmezler.

Statik enerjiyi dağıtan/sönümlendiren (ESD), İletken ve Yalıtkan Zemin Kaplamalar Arasındaki Farklar

Statik enerjiyi dağıtan/sönümlendiren (ESD),

Uluslararası Standart Kuruluşları “Statik Dağıtıcı”yı 1 Milyon (10E6) Ohm ile 1 Milyar (10E9) Ohm arasında dirence sahip tüm zemin kaplamalar olarak tanımlar..

Genelde kullanıldığı yerler:

Elektronik, Flat Panel ve tıbbi cihaz imalatı

Temiz oda imalatı

Bilgisayar ve elektronik işleme, montaj veya onarım

PCB lehimleme veya yeniden işleme

Telekomünikasyon kurulum alanları gibi alanlar bu tip kaplamaların en çok kullanıldığı alanlardır.

İletken Zemin kaplama

Uluslararası Standart Kuruluşları ‘’İletken zemin’’ direncini 1 Milyon (10E6) Ohm’dan DAHA AZ olarak tanımlar. İletken zemin kaplama sistemleri, bir ESD üretim ortamı için en düşük şarj üretimini ve en hızlı de- şarj dağılımını sağlar. Zemin Kaplama,  zemin kaplamaye bağlanan bir bakır şerit aracılığıyla binanın torpaklama hattına bağlanarak sistem topraklanır. Her 100 m2’de bir  ESD zemin kaplama için bir bakır topraklama şeridinin uygulanması gereklidir.

Genelde kullanıldığı yerler

Hastane ameliyathaneleri (Yanıcı anestetik kullananlar)

Son derece hassas elektronik ve bilgisayar ekipmanları bulunan imalat, montaj ve test alanlarında

Son derece hassas ekipmanlara sahip bazı temiz odalarda

Son derece hassas telekomünikasyon kurulum alanlarında

Son derece hassas aletlerle tıbbi teşhis aleti alanlarında

Elektrik iletken zemin kaplama, bazen 10E4 ve 10E15 ohm arasında bir elektrik direnci ile tanımlanan ‘’anti-statik iletken zemin kaplama’’ olarak da adlandırılır.

 

Statik Şok İçin ESD Deşarjının Tehlikeleri ve Deşarj Gerilimi

Halı kaplı bir zeminde çorapla yürüdükten sonra kapı koluna dokunulduğunda oluşan şokun gücü bir patlayıcı gazı kıvılcımlamak için gereken şoktan yaklaşık 25 kat daha güçlüdür. İnsanların statik elektriğin etkisini hissetmesi için, deşarjın en az 3500 volta ulaşması gerekir Öte yandan 20V kadar küçük bir miktardaki statik şok hassas elektroniklere zarar verirken, 1400V’nin üzerindeki şarjlar bir patlamaya neden olabilir. Bu nedenle, ESD yani statik elektirikten zarar görebilecek komponentlerin bulunduğu alanlardan geçerken oluşan yükler mümkün olduğunca çabuk dağıtılmalı ve uzaklaştırılmaldır.

Bu nedenle iletken zemin kaplamalar mühimmat fabrikaları ve depoları, kimyasal işleme alanları ve havai fişek üretimi gibi yerlerde kullanılırlar. Ancak her zaman olduğu gibi doğru ürün, doğru yerlerde kullanılmalıdır. Statik kontrolün sağlanması gereken yerlerde yüksek iletkenliğe sahip zeminler yüksek voltajlı ekipmanlarla birlikte kullanıldığında operatör için elektrik çarpması riskini artırır. Bu yüzden bu tip alanlarda yalıtkan ürünler kullanılmalıdır.

İletken Olmayan Kauçuk Zemin / Yalıtımlı Paspaslar

Elektrik panosu paspasları olarak da bilinen iletken olmayan veya yalıtkan paspaslar, elektrik akışını engelleyen ve ölümcül şokları önleyen yalıtkan malzemelerden üretilir. Genellikle bu paspalar işin yapılacağı yerde, zeminin belli kısımlarında kullanılırlar. Bu tür paspasların sahip olduğu diyalektik güç, 50.000V’a kadar yüksek voltajlı ekipmanlara maruz kalan işçiler için yalıtkan bir temel sağlar.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.